Skamlingsbanken Stoetten set nedefra Destination Trekantomraadet

Bæredygtighed i Destination Trekantområdet

Foto: Destination Trekantomraadet

”Spørg ikke hvad bæredygtighed kan gøre for turisme,

spørg hvad turisme kan gøre for bæredygtighed”

Destinationen Trekantområdet arbejder holistisk med destinationsudvikling. Det betyder med andre ord at vi ser turismen som en del af et ”økosystem” som skaber værdi lokalt, og i samspil med lokalsamfundet og naturen. Derfor har vi en pragmatisk tilgang til bæredygtighed, hvor vi arbejder for at turismen aktivt bidrager til at løse bæredygtighedsudfordringerne.

 

Kickstart med Danske Destinationer

Destination Trekantområdet arbejder målrettet med at indhente viden og best-practice eksempler på hvordan der bliver arbejdet med bæredygtighed i destinationsregi, rundt om i verden. Destination Trekantområdet deltager derfor i projektet ”Bæredygtige destinationer i praksis” Der blev kickstartet i slutningen af januar 2022. Her deltager vi blandt andet i en række masterclasses, som vi benytter til inspiration i vores eget arbejde, for en mere bæredygtighed turismeudvikling.

 

Regenerativ Turisme på verdenskortet

”Turismen skal være et redskab til gøre mere godt, genskabe og tilføre værdi til lokalsamfund, naturområder og levede liv”. Dette er grundpræmissen i et projekt med anker i Naturpark Lillebælt, hvor erfaringerne gjort her, kan blive løftestang for regenerativ turismeudvikling for hele destinationen, Danmark og Kloden. Dette projekt er også Destination Trekantområdets spydspids for at udvikle en mere praksisbaseret bæredygtig destinationsudvikling.

 

Uformelle bæredygtighedsprincipper

Destination Trekantområdet har endnu ikke formuleret en officiel bæredygtighedsstrategi, men vi arbejder mod en række uformelle principper for en mere bæredygtig turismeudvikling i destinationen. Disse uformelle principper omfatter:

 

Governance

  • At Destination Trekantområdet påtager sig en modig og ambitiøs rolle som et fyrtårn som er en signifikant og inspirerende stemme for bæredygtighed i turisme; lokalt; nationalt; og internationalt.
  • At Destination Trekantområdet stiller krav om en bæredygtig adfærd, hos turismeaktører, og til turisterne, når de er gæster i destinationen
  • At Destination Trekantområdet samarbejder med medlemskommunerne, om hvordan turismen understøtter kommunernes klimahandleplaner og mål.

Synliggørelse & Kommunikation

  • At vi har en ”show it, don’t just tell it” holdning, så vi undgår greenwashing og begrænser greenhushing. Vi tør fortælle om de svære ting i arbejdet med bæredygtighed, og ikke blot vores succeser.
  • At vi ikke formulerer et krav om bæredygtighedscertificering for destinationens turismeaktører som en målsætning, men derimod udstyrer turismeaktørerne til selv at kunne træffe valget på et oplyst grundlag.
  • At Destination Trekantområdet kommer med i GDS-indekset med byerne Billund, Kolding, Fredericia, og Vejle, både som benchmark i forhold til andre DMO’er i verden, men også som et redskab til at arbejde fokuseret med de områder vi er udfordret på.

Kapacitet, Sæson & Produktudvikling

  • At vi fortsætter vores arbejde med sæsonspredning og produktudvikling, men har øje for at der kan være dynamiske kapacitetsforhold – f.eks, hensyn til besøgskapaciteten i naturen, som ikke nødvendigvis følger turisternes besøgsmønstre.
  • At vi arbejder målrettet mod at gøre det nemt for turisten at træffe bæredygtige valg, under hele kunderejsen
Kim Jensen
Kontakt

Project Coordinator - Sustainability & Product Development

kim@tdto.dk