Datahub projekt - Visit Data

Visit Data - Datahub projekt

Foto: Destination Trekantomraadet

En fælles national dataplatform for dansk turisme, hvor alle destinationer i Danmark deltager og bidrager med data for et stærkere og mere konkurrencedygtigt turismeprodukt.

Projekt: Visit Data

Den nye landsdækkende dataplatform for turisme i Danmark sigter mod at forbedre beslutningsgrundlaget og øge konkurrenceevnen i den danske turismebranche.

Platformen bygger på erfaringerne fra projektet Destination:Digital, og har til formål at skabe et skalerbart økosystem af turismerelevante data, som tilbyder aktører inden for dansk turisme adgang til viden og data om den gæst der besøger destinationen.

Dette omfatter indsigter i turisternes adfærd, forbrug, efterspørgsel, overnatningsformer, booking flow og rejsemotiver. Platformen vil lette deling og genbrug af data og viden mellem forskellige turismeaktører og er en central del af strategien for at gøre dansk turisme mere konkurrencedygtig og bæredygtig.

Destinationsselskaberne får adgang til fælles viden og data om fx overnatninger, attraktioner og gæstemængden, og man vil på sigt kunne trække på andre destinationers erfaringer og sammenligne egne lokale resultater med relevante benchmarks. 
Dataplatformen kobler både offentlige data og data fra kommercielle aktører som fx VISA, nets og teleselskaber. Destinationsselskaberne vil således kunne tilbyde skræddersyede samarbejder om viden, som destinationens aktører ikke tidligere havde mulighed for at få adgang til.

Alle destinationsselskaber i Danmark arbejder i øjeblikket på at koble virksomheder på dataplatformen, og der arbejdes med at integrere flere datasystemer så flere forskellige brancher og virksomheder kan få adgang til platformen. VisitData bygger på andelstankegangen, hvor værdien af platformen ligger i, at alle bidrager med egne data så de medvirkende virksomheder får god mulighed for at benchmarke sig op i mod hinanden både i egen destination og i hele Danmark.

 

 

Vil du høre mere?

Har du interesse i at din virksomhed kommer med på den nye landsdækkende dataplatform, eller vil du blot høre om omkring projektet så kontakt os!

Kim Jensen

Project Coordinator - Sustainability & Product Development

kim@tdto.dk

Iben Rigenstrup Schorling

Marketing and Project Manager

iben@tdto.dk