HISTORY AND CULTURE-Mark-Wayfinding-DestinationTrekantomraadet

Indhentning af tilbud på contentproduktion

Foto: Destination Trekantområdet

UDLØBET

Markedsafsøgning

Content materiale (film/billeder)

Indhentning af tilbud på contentproduktion for Destination Trekantområdet.

BAGGRUND
Destination Trekantområdet består i dag af de 3 kommuner: Billund, Kolding og Vejle der tilsammen danner turismedestinationen: Destination Trekantområdet. Det tværkommunale destinationsselskab er startet den 1. januar 2021.
Destinationsselskabet har overtaget ansvaret fra de tidligere offentlige turismefremmeorganisationer og skal nu sikre udviklingen af turismesektoren i hele destinationen i tæt samarbejde med de 3 kommuner samt private og offentlige virksomheder indenfor og udenfor turismesektoren. Vi har det sidste år været igennem en konsoliderings proces og står nu med en fælles fortælling og strategi som fremadrettet vil være udgangspunktet for vores fremtidige arbejde.
Destination Trekantområdet arbejder udelukkende med et internationalt perspektiv.
I arbejdet med tiltrækning af gæster til området fungerer et helårsperspektiv som rammen, og i denne opgave arbejdes der primært med gæster der besøger området uden for højsæsonen og typisk rejser uden børn. Gæsterne kommer hovedsageligt fra Norge, Sverige, Tyskland, Holland og UK.

Inden for dette segment, par uden børn fra nærmarkederne, arbejdes der med disse 5 temaer:
Experience - Design & Art
Taste - Gastronomy
Discover - History & Culture
Adventure - In a land of outdoors
Recharge - In the arms of mother nature


FORMÅL:
At producere opdateret kommunikations materiale af høj kvalitet målrettet gæster uden børn, der rejser til området fra nærmarkederne i skuldersæsonen.
Den primære opgave er at producerer autentisk og stedspecifikt materiale som film og billeder, der ligger i tråd med Destination Trekantområdets designguide.
Det skal produceret materiale til alle 5 temaer og til en fælles fortælling om området både som film og som billeder.
Materialet skal være fleksibelt og beskrive og vise alle de muligheder der findes i området og som rammer det segment der primært rejser i skuldersæsonen og som kan anvendes i flere forskellige sammenhænge på tilgængelige platforme fx i forbindelse med Co branding af området i samarbejde med vores internationale samarbejdspartnere. Materialet skal rammen den tone of voice der er beskrevet i vedhæftede designguide, og især ligge vægt på følelser og derfor nok også vil indeholde mennesker på meget af materialet.
Fokus er international kommunikation med en tone der adskiller DTO fra anden international kommunikation samt en gennemgående rødt tråd gennem alt materiale.

Opgaveløsningen skal som minimum inkludere:
• Levering af fælles signaturbilleder samt signaturbilleder for hvert tema
• Levering af lange og korte fælles film samt film for hvert tema
• Stemningsbilleder og situationsbilleder der er generiske
• Billeder af væsentlige aktører i området der passer i temaerne
• Banner, brochure og andet materiale til online markedsføring.

PRÆMISSER
• Man skal forvente at alt materiale udarbejdes i tæt samarbejde med udbudsgiver og samarbejdspartnere
• Ordregiver hjælper ift. At træffer aftaler med de lokale aktører ved behov
• Det leverede materiale skal kunne anvendes i flere sammenhænge og på forskellige platforme.
• Destination Trekantområdet har alle rettigheder på færdigt materiale (inkl. råmateriale) Alt materiale skal kunne anvendes af ordregivers samarbejdspartnere inden for rammen af ”turismeudvikling”, og materialet vil være offentligt tilgængeligt.
• Det skal være tilladt at beskære og redigere materiale efter behov. Alt materiale krediteres til tilbudsgiver efter aftale.
• Materialet bliver stillet til rådighed for vores erhverv, så det vil også blive anvendt til national markedsføring.


PRIS
Tilbudsgiver skal angive prisen (DKK, ekskl. moms) for løsning af hele opgaven. Prisen indeholder honorarer, hjælpematerialer, kørsel, eventuelle tilladelser til droneoptagelser mv. og evt. logi.
Ordregiver har en budgetramme på 550.000 kr.

INDBUDTE LEVERANDØRER
Frame & Work 
Adtention 
Opening 
Ydeplus 
Markant 


KRITERIER OG UDVÆLGELSE
Tildeling af opgaven sker på baggrund af bedste forhold mellem pris og kvalitet
1) Pris: 20 pct.
2) Kvalitet og Kvalifikationer: 80 pct.
Kvalitet vurderes ud fra tilbudsgivers samlede opgaveforståelse, herunder hvordan opgaven tænkes løst inden for de givne rammer og kommer med en kvalificeret innovativ løsning af opgaven


UDVÆLGELSEN FORETAGES AF
Kim Jensen, Destination Trekantområdet
Iben Rigenstrup Schorling, Destination Trekantområdet
Martin Perregaard-Bitsch, Destinationschef – Destination Trekantområdet


LEVERING
Senest med udgangen af juni 2022 forventes opgaven afsluttet og alle leverancer leveret.


KONTRAKTPERIODE
Kontrakten træder i kraft så hurtigt som muligt og senest den 1. maj 2022 og løber frem til og med 30. juni 2022. Kontrakten udløber dog først, når Tjenesteyderen har leveret de i kontrakten foreskrevne opgaver.

 

Deadline for aflevering af tilbud er d. 26. april 2022