Hotel-Billund

Udbud af opgave vedr. markedsføringskoncept for mødeturisme

Foto: Destination Trekantområdet

UDLØBET

Kommunikation og markedsføringskoncept for mødeturisme

Ønsket om at etablere et stærkt koncept, som kan understøtte kommunikation og markedsføring
af områdets møde- og konferencevirksomheder og destinationens potentiale og muligheder.

Baggrund

Med et øget fokus på konferencer, møder og events, samt en stor efterspørgsel på oplevelser og unikke måder at mødes på, ønsker Destination Trekantområdet at et stærkt kommunikationskoncept, der forstærker markedsføringen af områdets møde- og konferencevirksomheder.

Vi vil sætter destinationens potentiale og muligheder på verdenskortet.
Vi ønsker et stærkt mødekoncept, som danner rammen for de næste års formidling og forstærker fortællingen om destinationen, områdets særkende, mødesteder og muligheder.
Materialet skal henvende sig til mødebookere, herunder også professionelle konferencearrangører.
Desuden skal materialet også appellere til beslutningstagere i danske og internationale koncerner, danske og internationale uddannelses- og
forskningsinstitutioner samt i sundhedssektoren.
Derudover skal materialet bruges internt, til egne partnere og interessenter samt besøgende og deltagere hos vores partnere. 

Leverancer


Der ønskes leveret følgende:

 

1. Koncept: Etablering af nyt koncept og fortælling.
Vores budskaber handler om tilgængelighed (Billund Lufthavn, korte afstande), bæredygtighed (i arkitektur, design og innovation), små byer med internationalt format (attraktioner), inspirerende menneskelig interaktion (events) og om unikke oplevelser i verdensklasse (natur, gastronomi, kunst).
Disse budskaber skal formuleres til et solidt koncept og en stærk fortælling om området.


2. Tekst: Indhold og narrativer til kommunikation.
Der skal være udpræget fokus på målgruppen og det skal være budskaber, der samler sig i et billede af en møde- og oplevelsesdestination, hvor menneskelig, forretningsmæssig og bæredygtig udvikling er én og samme sag.


3. Hjemmeside: Den eksisterende hjemmeside skal løftes og dermed skal der fokus på tilrettelæggelse, nyt indhold, visuals og formidling.
Hjemmesiden skal være indbydende, let at aflæse og med fokus på at man altid kan kontakte Destination Trekantområdet for hurtig hjælp.


4. Materialer: Etablering af folder, modulblade og materialer til møder + download
Materialet skal dermed være både fysisk, til fx. uddeling på messer, i lufthavnen samt på konferencesteder.
Derudover skal det være et digitalt materiale til hjemmesiden, samt til udsendelse til potentielle kunder.

5. Film: Video og levende billeder m. afsæt i eksisterende materiale
Video skal bruges på hjemmeside, markedsføringstiltag samt til LinkedIn

6. Content: Indhold til brug af aktører og etablering på LinkedIn
Foruden video skal der skabes indhold om konferencestederne samt de eksisterende tilbud området har.
Disse skal understøtte den nuværende fortælling på LinkedIn.

 

 

Vurdering af tilbud og leverandør

Indkomne forslag på opgaveløsning vurderes på følgende kriterier som vægtes lige meget:

• Prisen (Forventet antal timer og anvendt timepris skal fremgå af bud. Afregnes konsulenttimer med forskellige priser skal dette fremgå tydeligt)
• Pris på øvrige omkostninger som er indregnet i tilbuddet
• Timepris for eventuelt yderligere arbejde (efter afslutning af denne opgave)
• Det samlede løsningsforslag
• Tidsplan, gerne med angivelse af arbejdsfaser og deres respektive timeforbrug
• Dokumenteret erfaring med kommunikation og markedsføring
• Dokumenteret kendskab til konceptudvikling

 

Deadline for aflevering af tilbud er d. 19. november 2022