The Bridge in Fredericia at Sunset

Udbud af projektet: On-boarding af Fredericia

Foto: Destination Trekantområdet

UDLØBET

BAGGRUND

Destination Trekantområdet består i dag af de 3 kommuner: Billund, Kolding og Vejle der tilsammen danner turismedestinationen: Destination Trekantområdet. Det tværkommunale destinationsselskab er startet pr. 1 januar 2021.

Pr. 1 januar 2023 indgår Fredericia kommune i samarbejdet og skal derfor indgå på lige fod med de andre kommuner og inkluderes i samarbejdet. Fredericias aktører skal integreres i de eksisterende samarbejder i

Destination Trekantområdet, og efter processen være en integreret del af den nuværende destination.

 

I denne opgaveløsning er involvering af aktører og interessenter en naturlig del af processen, og skal vægtes højt.

Projektet her fokuserer udelukkende på par uden børneforpligtelser, som rejser i skuldersæsonen.

 

LEVERANCER

Der ønskes leveret følgende:

2-3 nye pakketilbud, hvor Fredericia kommer med de afgørende ‘reason-to-come’-oplevelser

Forstærkning af mindst tre eksisterende pakketilbud, hvor Fredericias oplevelser vil berige, uddybe og/eller perspektivere de eksisterende ruter.

 

 

KRITERIER OG UDVÆLGELSE

Tildeling af opgaven sker på baggrund af det tilbud der formår bedst muligt at sikre den råde tråd mellem de opstillede leverancer hvor kvalitet og innovation og den lokale forankring er med som faktorer. Det mest fordelagtige tilbud udvælges ud fra følgende:

1) Pris: 15 pct.

2) Kvalitet i løsningsbeskrivelsen: 20 pct.

3) Innovation i leverancen: 20 pct.

4) Erfaring med lignende opgaver: 20 pct.

5) Overvejelser omkring sikring af lokalt medejerskab: 25 pct.

 

Deadline for aflevering af tilbud er d. 30. oktober 2022