©  Foto:

Brandbjerg Herregård

Besøg Brandbjerg Herregård, som ligger få kilometer nord for Jelling i et smukt område omgivet af skov og dal, park, sø og voldgrav. Kendetegnende for Brandbjergs samlede udtryk er den hvide enkelhed og elegance. Brandbjerg var oprindelig en herregård, som i 1950 blev til en højskole og drives i dag som almindelig folkehøjskole. Grejsdalstien passerer lige nedenfor Brandbjerg Højskole.

Brandbjerg Herregård ligger få kilometer nord for Jelling omgivet af skov, park, sø og voldgrav. Kendetegnende for Brandbjergs samlede udtryk er den hvide enkelhed og elegance. Brandbjerg var oprindelig en herregård, hvis historie kan føres tilbage til slutningen af det 16. århundrede.

Den nuværende hovedbygning blev opført i 1799. I 1950 blev de gamle herregårdsbygninger til højskole, hvor egnens unge håndværkere kunne lære at drive egen håndværker-forretning. Senere blev Brandbjerg en almindelig folkehøjskole, og i 1970erne blev den store modernistiske skolefløj med undervisningslokaler og værelser føjet ind helheden med de ældre bygninger. I 1980erne blev højskolens idrætshal bygget, og endelig blev et nyt musikhus indviet i 1996.

Brandbjerg Højskole er nok en af de få højskoler, der kan prale med eget spøgelse. Den grå dame, som efter sigende går igen ved midnatstid under fuldmånen, er en smuk ung godsejerdatter, der i 1600-tallet under svensker-krigene boede på Brandbjerg Herregård. Hun forelskede sig i en svensk soldat og besluttede sig til at flygte fra sin strenge far. Men soldaten dukkede aldrig op som aftalt. Tilbage på herregården tvang hendes far den unge pige til at bekende, og han slog hende ihjel.

Brandbjerg betyder stejlt bjerg, og højskolen ligger da også 130 meter over havets overflade - på kanten af stejle, skovklædte skrænter. Til skolen hører ca. 100 tønder land, det meste dækket ad skov og eng. Brandbjerg Sønderskov er for en stor del naturskov. Skoven er udlagt som urørt skov. Grejsdalstien fra Vejle til Jelling går lige nedenfor Brandbjerg Højskole.

Til daglig kan herregården kun ses udefra, men Brandbjerg Højskole afholder jævnligt arrangementer, hvor der er offentlig adgang.