©  Foto:

Christiansfeld: Troen på en ideal by

I 1768 drog Christian VII ud på en stor Europa-rejse. Undervejs besøgte kongen og hans følge Brødremenighedsbyen Zeist i Holland.

1771 blev brødremenigheden inviteret til at slå sig ned i Sønderjylland.

Formålet var en tidlig form for egnsudvikling. Den driftige Brødremenighed skulle fremme håndværk, handel og industri i landsdelen. I 1773 begyndte byggeriet af byen på en bar mark. Og menigheden viste hurtigt, hvorfor de havde et ry for flid, orden og dydighed. I løbet af 10 år fik de rejst byens centrale bygninger og i 1800 stod hele byen færdig.

Brødremenigheden havde en drøm. De ville skabe en ideal by. En by, som skulle fremme den samfundsorden, de ønskede. Drømmen har de forfulgt verden over, hvor Brødremenigheden har skabt 30 byer ud fra disse idealer. Fx i Herrnhut i Tyskland og Bethlehem i USA. Men den bedst bevarede by ser du i Christiansfeld. Kirken er placeret i centrum, og byens to vigtigste gader ligger parallelt, så de indrammer Kirkepladsen. Symmetri og stringens præger byen. Centralt ligger bygningerne til de kor, som menigheden var organiseret i ud fra køn, familiær status og alder. Ugifte brødre boede i ét fælles korhus, ugifte søstre i et andet. Først når et par indgik ægteskab, kunne de flytte ud af korhusene og ind i deres egen bolig.

På mange måder var trossamfundet langt foran deres tid. De troede mere på undervisning end tørre tæsk i børnenes udvikling. De arrangerede bo- og arbejdsfællesskaber for de enlige, enker og ugifte. De satte fællesskabet over individet og skabte et samfund baseret på velfærd, læring og ligeberettigelse – et slags velfærdssamfund, bare et par hundrede år før, begrebet blev opfundet.

Hvor danskerne levede i bindingsværkshus med lerstampede gulve, byggede Brødremenigheden huse med solide fundamenter og fuldmurede vægge – holdbare huse, som står endnu.

Brødremenigheden indflydelse i landet ville nok have været større, hvis det ikke var for krigen i 1864. Med tabet af Slesvig endte Christiansfeld på tyske side af grænsen og gik ind i en stagnationsfase.

Brødremenigheden eksisterer endnu. Menigheden har 400 medlemmer i Danmark. Heraf bor 150 i Christiansfeld.

Kig ind i Søsterhuset og se museum Koldings udstillinger. Se hvordan et korhus er indrettet. Forestil dig søstrene arbejde i de enkelte lokaler. Gå på en guidet tur og hør

hele historien om, hvordan et troende fællesskab skabte en by med en plan så markant, at byen kom på Unesco’s verdensarvsliste