©  Foto:

Egtved Ådale

I dette naturområde mødes Vejle Å og Egtved Å og skaber et betagende dalområde. Her finder du Tørskind og Runkenbjerg, og du kan opleve en række imponerende udsigter. 

Landskabet er en blanding af forskellige naturtyper, der tilsammen danner en mosaik af bakker, skråninger og brede dalstrækninger.

Om området

Vandrestierne i dette område, snor sig gennem nogle af de mest betagende naturområder i Danmark, hvor du vil få uforglemmelige udsigter over ådalerne ved Vejle og Egtved Å.

Terrænet er meget varieret og kuperet på flere af ruterne, der hovedsageligt løber langs trampestier med enkelte strækninger på asfalt og grusveje. For at gøre de fugtigste områder mere tilgængelige, er der bygget gangbroer og lagt trædesten, men det anbefales stadig at have vandtæt fodtøj på i våde perioder. Det meste af området er beskyttet, og naturen plejes flere steder af heste og kvæg. Derfor vil du nogle steder skulle passere gennem indhegnede områder, enten via låger eller stenter. Husk at holde hunde i snor. Det er ikke tilladt at fodre dyrene.

Oplevelser langs ruten


Vejle Ådal er skabt af istiden, hvor flere tusind års erosion fra fra smeltevand under den sidste istids tykke iskappe, har dannet Østjyllands længste og mest markante tunneldal, som strækker sig fra Vejle Fjord i øst og 20 km vest for Vejle. I et smalt dalstrøg, hvor naturen veksler mellem åbne overdrev, søer, tæt bevoksning og landbrugsarealer, ligger Egtved Å. I et mere åbent landskab, bugter Vejle Å sig gennem frodige, grønne enge og krat indrammet af de mere tørre og næringsfattige dalskrænter. 

Nybjerg Mølle fredningen er sikret mod bebyggelse og kan i dag opleves via et udbygget  netværk af markerede vandreruter. Området blev fredet ved en stor landskabsfredning i 1980. Ved Runkenbjerg er der en bjergtagende udsigt over de to ådale. Her forenes Egtved Å fra syd med Vejle Å fra nord, og fortsætter sammen mod øst for til sidst, at ende i Vejle Fjord.

Tag et stop ved Egtvedpigens Grav, hvor Egtvedpigen blev fundet af gårdejer Peter Platz, den 24. februar 1921. På stedet ses i dag den rekonstruerede gravhøj og i tilknytning hertil findes en lille udstilling, hvor man kan se en kopi af Egtvedpigens bulkiste samt kopier af hendes klædedragt og bæltespænde.

En del af vandreruten følger den nedlagte Vandelbane, som i dag er udlagt til Bindeballestien. Her er der mulighed for at besøge den hyggelige Bindeballe Købmandsgård, som i dag huser gammeldags Købmandsforretning, museum og café. Her er der også primitive overnatningsmuligheder. På den anden side af vejen, overfor Bindeballe Købmandsgård, ligger Stationsbygningen ved Bindeballe Station. Bygningen er fra 1897 og er nu indrettet til museum.

Igennem de sidste 1000 år, har der ligget 35 møller ved Vejle Å og ved sideløbene. I dag står kun Nybjerg Mølle tilbage. Møllen optræder i historibøgerne allerede tilbage i 1548. De nuværende to etager er fra 1850 og møllen blev fredet efter en stor istandsættelse i 1959. I dag bruges møllen som privat bolig, men møllen blev brugt til at male mel, helt frem til 1991. 

Ruter i dette område

 1. Tidsrejse ved Tørskind: 1,5 km krævende rundtur med meget kuperet terræn. Langs ruten er opsat lytteposter, hvor du kan lytte til fortælling om ådalen, istiden, grusgravenosv. 
 2. Birkelund:1,5 km rundtur, ca. ½ time. Ruten følger kuperet terræn. Rutent ager dig med gennem ådalens bøgeskove og enge. 
 3. Fortvad Bjerg: 3,5 km rundtur, ca. 1 time. Denne rute tager dig med op på overdrevet på Fortvad Bjerg. Her kan du nyde udsiten over Vejle Å og Runkenbjerg. Vandtæt fodtøj anbefales. 
 4. Runkenbjerg: 4 km rundtur, ca 1½ time. Turen tager dig med op på Runkenbjerg hvor der er fantastisk udsigt over ådalen. Afslut med en tur gennem Sønderkær engområde og dal.
 5. Tørskind og Søballegaard: 3,5 km rundtur, ca. 1 time. Start ved p-pladsen ved Lihmskov Station. Følg Bindeballestienog fortsæt over engene og genne de kuperede morænebakker, før du vender tilbage langs Tørskindvej.
 6. Refsgårde Overdrev:2 km krævende tur, ca. 1 time. Start turen i Tørskind Grusgrav og gå langs dalens skrænter. på denne rute har du fantastik udsigt over ådalen.
 7. Sønderkær:1 km tur, ca. ½ time. Turen har en krævende stigning. Denne tur går gennem egndraget ved Sønderær. Vandtæt fodtøj anbefales.
 8. Turbinesøen: 3,5 km tur, ca. 1½ time. Denne tur går gennem krat, sø og mose i Egtved Ådal. Du passerer Turbinesøen hvor der tidligere blev produceret strøm.
 9. Nybjerg Mølle: 4 km krævende tur, ca. 2 timer. På denne rute oplever du begge sider af Egtved Ådal.
 10. Tågelundgård Plantage: 3 km let tur, ca. 1 time, ad skovvej og sti. Ruten går gennem en nåletræsplantage og langs lyngklædte skrænter.
 11. Egtved Ådal: 12,5 km krævende rundtur: Turen byder på smukke udsigter over begge ådale og natur samt 338 højdemeter. Turen tager 4-5 timer.

Download vandrefoldere