©  Foto:

Hejnsvig - Smuk by tæt på Billund

’Hejnsvig på Toppen’, - det er navnet på den organisation, hvor Hejnsvig har samlet alle gode kræfter fra private og offentlige virksomheder, foreninger mv. . Målet er simpelt og klart: Hejnsvig skal profileres udadtil, mens der indadtil skal skabes gode rammer for vækst. 

Selve begrebet ”Hejnsvig på Toppen” er afledt af, at Hejnsvig er det man geologisk kalder en ”bakkeø”. Og vel at bemærke skulle der være tale om den højeste bakkeø i vores kongerige. 

Hejnsvig har en fin historie der strækker sig tilbage til mindst 1200-tallet, da den første version af den nuværende kirke blev opført. Kirken rummer på mange måder essensen af Hejnsvigs historie. Formentlig var den første kirke for 800 år siden af træ, og senere kom en lille bitte stenkirke. Hejnsvig nævnes på skrift første gang i 1300-tallet. Selv om kirken var meget lille, var det egnens vigtigste sogn frem til 1600-tallet. I begyndelsen af 1900-tallet blev kirken udvidet meget, til den størrelse den har i dag. Denne kirkeudvidelse er typisk for egnen. Den hører nøje sammen med den øgede velstand som banen gav hele egnen. Hejnsvig havde egen station 1917 – 1968. 

Foruden sin flotte historie har Hejnsvig også et godt erhvervsliv med industri samt en meget smuk golfbane, hvor bygningerne har en helt særlig status. Det står der mere om i afsnittet om kommunens seværdige bygninger.