©  Foto:

Hvilested Lystfiskersøer - Put and take søer ved kolding

To smukt beliggende natursøer omgivet af skovklædte bakker. Igennem området løber Vester Nebel å med mulighed for fangst af havørred.
Udsætning fra eget dambrug af regnbueørred, hav- og bækørred, kildeørred eller tigerørred.
En naturlig bestand af ål og suder forefindes i søerne.
Firmaer, foreninger og grupper kan leje en sø.
En hel dag, ½ dag eller andet - efter aftale.
Handicapvenlig fiskeplads.

Åbent hele året 5:30 - 21:30 Med forbehold for tilisning