©  Foto:

Kirkeibyen, Apostolsk Kirke i Kolding

Kirken er en kirke for generationerne og dens arrangementer forsøger at danne ramme for et fællesskab på kryds og tværs af alder.

Kirkeibyen er en frikirke og en del af Apostolsk Kirke i Danmark, som er et anerkendt trossamfund. Vi ønsker at give værdi til alle mennesker og skabe et rum for et livsforvandlende møde med Jesus og med andre mennesker. Det er den røde tråd for vores fællesskab, vores tænkning, vores engagement m.v.

Vores bekendelsesgrundlag er det samme som andre kristnes, nemlig den såkaldte ”apostolske trosbekendelse”. Vi har gudstjeneste hver søndag kl. 10.30 og oftest også engelsk gudstjeneste kl. 19.00. Gudstjenesterne er karismatiske, med rytmisk musik, livsanvendelig forkyndelse og varmt fællesskab. Alle er velkomne.

Samværket

Samværket er Kirkeibyens ”hjem”, men udlejes også til eksterne brugere. Der tilbydes fantastiske rammer for musikalske og kulturelle tilbud som foredrag, koncerter og fællessang, men også som et fysisk mødested, seminarier etc.