©  Foto:

Kolding Åsteder - Opholdspladser i den bynære natur i Kolding

Kolding Å snor sig gennem Kolding by. Langs åen finder du et sammenhængende stisystem, hvor der undervejs er lavet en række spændende byrum – Åsteder – hvor du kan slappe af, hygge dig med vennerne og dyrke forskellige former for leg og motion.

Hent appen Vizgu og tag på en tur i den bynære natur. 

Byrådet vedtog i 2010 en helhedsstrategi for Kolding Å. Ønsket var at udnytte Kolding Å's store rekreative potentiale. Strækningen fra Kolding Lysbådehavn til Stadiongrunden i Kolding Ådal skulle forvandles til en levende og attraktiv del af Kolding by.

Siden er der etableret et sammenhængende stiforløb. Stien er af god kvalitet og forsynet med energirigtig belysning.På strækningen er placeret 15 små fortættede byrum der ligger op til leg, aktivitet, almindelig færden og små grønne pauser. Pladserne kaldes Åsteder.

De enkelte åsteder er udarbejdet i samarbejde med naboer, designer, rådgivere, osv., og for at skabe en rød tråd i forløbet gentages former og farver på forskellig vis.

Åstederne er et stykke moderne bydesign, som understøtter kommunens vision "Kolding – Sammen designer vi livet".