©  Foto:

Kolding Lystbådehavn - Besøg en af Danmarks største bynære lystbådehavne

Kolding Havns grænse mod fjorden bestod indtil for en generation siden af 2 træmoler - en sydmole ud for Hasle Klinkers lagerplads - og lige overfor denne en tilsvarende nordmole. Disse 2 træmoler var dengang lystsejlernes havn.

Ved slutningen af 2. verdenskrig lå et stort areal i forlængelse af den gamle havns nordside opfyldt, og "Tyskerbroen" - oprindelig bygget til søsætning af torpedobåde - pegede ret ud i fjorden. Denne bro blev det første trin til den nuværende nordlige lystbådehavn.
Broen blev forlænget og år for år blev havnen udvidet med pæle- og pontonbroer, afgrænset og beskyttet af den nordre betonmole.

I 1979 blev lystbådehavnen udvidet ved bygningen af en ny havn på sydsiden af Kolding Å.

1100 kvadratmeter af de gamle eksportstalde blev i 1983 nedtaget bræt for bræt og genopført på sydhavnen i form af klublokaler, forretninger, toiletter, baderum o.s.v.
I 1985 blev sydhavnen udvidet med en bro med tilhørende spunsvæg langs udløbet af Kolding Å. Sydhavnen afsluttes i 1987 med en 152 m lang dækmole.
Den selvejende Institution "Kolding Lystbådehavn" råder nu tilsammen over 965 fortøjningspladser.