©  Foto:

Rundtur i Filskov - Tag på rundtur i Filskov tæt på Billund

Det særlige ved Filskov er indbyggernes sammenhold og vilje til at videreføre Filskov som en levende landsby med alle basale funktioner. Indbyggerne er stolte over udviklingen, og de viser gerne byen frem.

Prøv en vandretur gennem Den selvejende Landsby! (2,6 km) Husk at tage folderen Rundtur i Filskov med. Den rummer et kort over landsbyen og fyldig information om fortid og nutid. Indled turen ved kroen, kirken eller købmanden, hvor der er opstillet kortborde med brochurer. Eller download brochuren hjemmefra. Langs ruten er der opstillet kortborde med mere information.

Før 1877 var Filskov en tyndt befolket hjørne af det store sogn Sønder Omme. Efter 1877 blev Filskov en landsby som så mange andre på den næringsfattige sandjord i Vestjylland. Hedelandskabet blev forvandlet til agerland og skov. Efter 1917 blev Filskov en driftig stationsby. Den fik sit eget kirkesogn og i 1947 blev den en selvstændig sognekommune. Men så kom nedturen. I 1970 blev kommunen lagt sammen med Grindsted, og i 1971 lukkede jernbanen. Gode idéer var en nødvendighed.

I 1979 dannedes det nye lokalråd ”Kontaktudvalget”. Det skabte mange nye resultater: Klubhus til Filskov Idrætsforening 1983, Børnehus 1991, Fjernvarmeselskab baseret på gylle 1992, selskab til erhvervsfremme Filskovs Fremtid Aps 1995, ny købmandsgård 2010, kulturcenter med idrætshal 2004, Filskov Friplejehjem 2014, Filskov Friskole og Børnehave, ungdomsboliger 2015.

Kom selv og se. Naturen er smuk.

Kontaktadresser:
Filskov Kro, Amtsvejen 34, Filskov, 7200 Grindsted
Min Købmand, Stationsvej 2, Filskov, 7200 Grindsted