©  Foto:

Spillinggård

Økologisk landbrug, hvor dyrene lever i naturlige omgivelser

Heste, grise, køer og får...

Galloway kvæg

I 2005 startede vi med at anskaffe os et par Gallowaykvæg. Kombinationen af at have nogle særdeles nøjsomme kreaturer sammenholdt med deres smukke udstråling var bare nogle af årsagerne til, at vi valgte netop denne race. Besætningen voksede sig hurtigt større og vi indgik samarbejde med Staten omkring pleje af særlige naturfølsomme arealer bl.a. omkring Vejle ådal.

Det viste sig at netop Galloway kvæget formåede at være skånsom mod arealerne, samtidig med at de kunne ernære sig. Resultatet blev at kødet fik en fantastisk smag af vilde urter og fedtmarmoreringen kom ind i kødet, idet de bruger hele deres muskulatur, i deres daglige gang rundt i bakkerne.