©  Foto:

Stibroen over Grejsdalen

I sommeren 2023 fik Vejle en ny stibro over Grejs Å og Vejle-Struer-jernbanestrækningen. En bro, der med sine 130 meter og maks højde på 5,5 meter snor sig over Danmarks dybeste kløft op i niveau med trætoppene ved St. Grundet Skov.

Stibroen er ikke blot et smukt og æstetisk syn, men også en funktionel stiforbindelse, der kommer til glæde for både fodgængere og cyklister. Den forbinder Grejsdalen med St. Grundet Skov og udgør et kærkomment tiltag for borgere og turister, der hidtil har været nødt til at tage store omveje efter Banedanmarks nedlæggelse af overgange langs banen i slutningen af 1990'erne.

Stibroen er skabt af tegnestuen Arkitema, som bl.a. står bag Mary Elizabeths Hospital (Rigshospitalets nye børnehospital), psykiatrisygehus Vejle og LEGO house udeareal, i tæt samarbejde med COWI og CG Jensen A/S.