©  Foto:

Vifdam Anlægget- grønt område nær midtbyen af Kolding

Kvarterpark i et tæt boligområde omlagt i begyndelsen af 80’erne. Parken fremstår som et naturpræget, grønt område med boldbane og legeplads. Parken har gode stiforbindelser.