©  Foto:

Vorbasse Kirke - Smuk kirke tæt på Billund

Vorbasse Kirke var oprindelig en beskeden romansk kvaderstensbygning (ca. år 1200), bestående af skib og kor. I begyndelsen af 1500-tallet blev den udvidet ganske betydeligt mod vest med tværskib og tårn, ligesom både skib og kor blev forhøjet med teglsten.